Dobrodošli dragi učenici i roditelji!
 
U svakom od nas postoji snaga za letenje, ljubav da nam pruži podršku i san koji nas navodi da pokušamo
 
Vaša ravnateljica
Učenički dom srednjih škola
Dobrodošli dragi učenici i roditelji!
 
U svakom od nas postoji snaga za letenje, ljubav da nam pruži podršku i san koji nas navodi da pokušamo
 
Vaša ravnateljica
Učenički dom srednjih škola
 
Domski blues Domski blues
Dobri stari dom Dobri stari dom
Dokudom Dokudom
Istine i laži Istine i laži
Više ne moramo trčat Više ne moramo trčat
 

8. ODGOJNA SKUPINA- školska godina 2017./2018.

 
ODGAJATELJ: Mario Padovan, prof.
 

Arnold Tina

Baić Vanessa

Balog Patrik

Bartošak Ivana

Cindrić Ivana

Delić Natalija

Đođ Domagoj

Filipčić Tonka

Gerić Hana

Grdan Ana

Horvat Leonardo

Kašćel Alen

Kiš Tea

Kragujević Diana

Lokinger Dino

Lovrić Zvonimir

Madžar Leonardo

Marman Morana

Mihatović Jasmina

Mikša Karla

Oršulić Jurica

Rajkovačić Anton

Ravlić Ena

Vincek Filip

Virovac Tea

Vujić Josipa